Altona Badminton Centre – Phone 9391 0880

217 Mason Street, Altona North Vic. 3025

Christmas/New Year Stadium Hours

Thursday              22/12/2022        Open Normal Hours

Friday                   23/12/2022        Open Normal Hours

Saturday              24/12/2022        Open Normal Hours

Sunday                25/12/2022        Closed – Floor Resurfacing

Monday               26/12/2022        Closed – Floor Resurfacing

Tuesday               27/12/2022        Closed – Floor Resurfacing

Wednesday         28/12/2022        Closed – Floor Resurfacing

Thursday             29/12/2022        Closed – Floor Resurfacing

Friday                   30/12/2022        Closed – Floor Resurfacing

Saturday               31/12/2022        Open 7.00am – 9.00pm

Sunday                  01/01/2023        Open 7.00am – 9.00pm

Monday                 02/01/2023         Open 10.00am – 11.00pm

Tuesday                03/01/2023         Open 10.00am – 11.00pm

Wednesday          04/01/2023           Open 10.00am – 11.00pm

Thursday              05/01/2023           Open 10.00am – 11.00pm

Friday                   06/01/2023           Open 10.00am – 11.00pm

Bookings recommended – Phone 9391 0880